KTAY

Tietoa yhdistyksestä

Kuntoutuksen toimialayhdistys on yksityisten kuntoutuspalvelujen tuottajien yhteistoiminta- ja edunvalvontaorganisaatio.

Yhdistyksellä on kaksi päätehtävää: vaikuttaa kuntoutuksen toimialan toimintaedellytysten turvaamiseksi ja kuntoutuksen määrälliseksi ja laadulliseksi kehittämiseksi sekä toimia jäsentensä yhteistoiminnan edistäjänä, edunvalvojana ja edustajana.

Vuonna 2011 perustetun toimialayhdistyksen jäsenet tuottavat toimintakykyyn ja työkykyyn liittyviä kuntoutuspalveluja avo- ja kurssimuotoisesti. Jäsenet toimivat niin osakeyhtiö-, yhdistys- kuin säätiömuodossakin.

Kuntoutus toimii monissa tilanteissa suomalaisessa nykyjärjestelmässä hyvin. Näin ollen meidän ei ole tarpeellista toteuttaa kuntoutusjärjestelmää isoja perustavaa laatua olevia rakenteellisia muutoksia. Kuntoutuksen asemaa osana hyvinvointipalvelujärjestelmää ja prosesseja osana palvelukokonaisuuksia voidaan ja tulee edistää kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta.

Kuntoutuksen perustehtävän toteutuminen sekä koko toimialan myönteinen kehittyminen voidaan turvata alan omalla asiantuntemuksella ja määrätietoisella yhteistyöllä. Tässä tarkoituksessa yhdistys haluaa koota yhteen kuntoutuksen toimialan keskeiset toteuttajat ja kehittäjät.

Kuntoutuksen palveluvalikoimasta löytyy keinoja useiden keskeisten yhteiskunnallisten pyrkimysten edistämiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi. Se, miten onnistumme ylläpitämään, edistämään ja palauttamaan ihmisten työ- ja toimintakykyä on yksi avainkysymyksistä. Onnistuneesti muiden järjestelmän osien toimintoja tukevien ja täydentävien kuntoutuspalvelujen seuraus ovat kustannus- ja vaikuttavuushyödyt.

Visio

Kuntoutuksen toimialayhdistys on tunnustettu ja vaikuttava asiantuntijayhteisö, joka yhdistää ja edustaa moniammatillisesti, asiakaskeskeisesti ja markkinaehtoisesti sekä avoimen ja tasavertaisen yhteistyön mukaisesti toimivia yksityisiä kuntoutuspalvelujen tuottajia.

Missio

  • Kuntoutuksen toimialan edellytysten ja kehittämismahdollisuuksien turvaaminen
  • Kuntoutuksen integrointi kiinteäksi osaksi sosiaali-, terveys- ja muita hyvinvointipalveluja
  • Toteuttamalla ja kehittämällä moniammatillisesti ja asiakaskeskeisesti työskentelevien yksityisten palveluntuottajien keskinäistä ja julkisen palvelujärjestelmän kanssa harjoitettavaa yhteistyötä

Linjauksia

Kuntoutus toimii monissa tilanteissa suomalaisessa nykyjärjestelmässä hyvin. Meidän ei ole tarpeellista toteuttaa kuntoutusjärjestelmään isoja perustavaa laatua olevia rakenteellisia muutoksia. Kuntoutuksen asemaa osana hyvinvointipalvelujärjestelmää sekä kuntoutuksen prosesseja osana palvelukokonaisuuksia voidaan ja tulee edistää kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta.

Toimialayhdistys painottaa kuntoutuksen uudistamiskomitean 55 ehdotuksesta 16 ehdotusta, joiden eteneminen tulee varmistaa hallituskauden aikana. Valitut ehdotukset (keinot) tukevat niihin tavoitteisiin pääsemistä, joita hyvinvointipalvelujärjestelmän uudistamiselle on yleisesti asetettu:

  • Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen
  • Palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen
  • Kansantaloudellinen kestävyys eli kustannusten kasvun hillintä

Esitys kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten jatkovalmistelusta hallituskaudella 2019-2023

Kuntoutuksen toimialayhdistys on tiivistänyt pääviestinsä hallituskaudelle 2019-2023 seuraavien kolmen aihekokonaisuuden alle:

  • Lähtökohdaksi merkitykselliseen ja vertailukelpoiseen tietoon perustuva kuntoutuspalvelujen järjestäminen
  • Varmistetaan tarpeenmukaiset kuntoutuspalvelut ja kuntoutuksen rahoitus
  • Hyödynnetään olemassa oleva osaaminen ja uusiutumiskyky

KTAY:n viestit hallituskaudelle 2019-2023

Lisätietoja:
Jarno Talvitie, elinkeinopoliittinen asiantuntija
puh. 050 569 5755, jarno.talvitie@hyvinvointiala.fi

Kannanotot & tiedotteet

Yhdistyksen jäsenet

Avire Oy /Kiipulasäätiö
Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy
Härmän Kuntoutus Oy
Imatran kylpylä Oy
Karjalohjan Päiväkumpu Oy
Kruunupuisto Oy
Kunnonpaikka
Kuntoutuskeskus Ruissalo
Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää
Laitilan Terveyskoti Oy
Live-säätiö sr
Neuroliitto ry
Oulunkylän Kuntoutuskeskus
Petrea Säätiö
Peurunka Oy
Validia Oy

Hallituksen jäsenet

Minna Vienola, pj Härmän Kuntoutus Oy
Arto Lamberg Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy
Katja Ilvonen Oulunkylän Kuntoutuskeskus
Heli Vehkala Kunnonpaikka
Birgitta Ojala Kuntoutuskeskus Ruissalo
Tiina Riikonen Kruunupuisto Oy